Кувшины, квасники, кумганы


Кумган
Цена: 1000
квасник "Змея"
Цена: 1400
Кувшин
Цена: 1000
Сосуд "Петух"
Цена: 1350
Кувшин "Кот"
Цена: 1250
Кувшин "Модерн"
Цена: 1350